Parafia Podwyższenia Świetego Krzyża


Idź do treści

Kaplani poslugujacy

O Parafii


OBECNIE
Proboszcz: ks. Marek Zientek - od 2005 r., dziakan dekanantu Jastrzębie - Zdrój od 2010 roku.
Wikariusze:
ks. Pawe
ł Kaczmarczyk - od 2010 r.
ks. Waldemar Maciejewski - od 2011 r.

Kapelan szpitala: ks. Wojciech Grzesiak - od 2008 r.
Rezydent: ks. Rafa
ł Skitek - od 2008 r.

Poprzedni proboszczowie
ks. Jan Joszko (1982 budowniczy ko
ścioła; 1983-1992 proboszcz)
ks. Andrzej Tatarczyk (1992-1994administrator; 1994-2005 proboszcz)
Poprzedni wikariusze
ks. Stanis
ław Weiss(1984-1987)
ks. Marek Kotyczka (1985-1988)
ks. Marcin Aleksy (1985-1991 kapelan szpitalny)
ks. Józef Majwald (1987-1990)
ks. Sylwester Suchoń(1990-1991 wikariusz; 1991-1994kapelan szpitalny)
ks. Bogdan Reder (1988-1991)
ks. Krzysztof Błotko (1991-1993)
ks. Piotr Ryguła (1991-1992)
ks. Romuald Adamski (1992-1995)
ks. Piotr Szwec (1993-1997)
ks. Romuald
Żurek (1994-1998 kapelan szpitalny)
ks. Pawe
ł Wróbel (1995-1996)
ks. Ryszard Mandrysz (1996-1997)
ks. Tadeusz Buczyński (1997-2003)
ks. Damian Krosny (1997-2002)
ks. Lucjan Bieniek (1998-2001 kapelan szpitalny)
ks. S
ławomir Skotnica (2001-2007 kapelan szpitalny)
ks. Piotr Kuczera (2002-2006)
ks. Marian Tatura (2003-2007)
ks. Micha
ł Psiuk (2007 -2008 kapelan szpitalny)
ks. Micha
ł Wala (2007 - 2010)
ks. Piotr Siemianowski (2006 - 2011)


Powrót do treści | Wróć do menu głównego